Ieri a avut loc reuniunea bilaterală la nivel tehnic între reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și cei ai Ministerului Protecției Mediului și Resurselor Naturale al Ucrainei

Delegația MMAP a fost condusă de secretarul de stat Róbert-Eugen Szép, iar delegația ministerului omolog din Ucraina de către prim vice-ministrul Ruslan Hrechanyk, precum și de vice-miniștrii Olena Kramarenko și Oleksandr Krasnolutskyy.

Principalele teme de discuție din cadrul reuniunii au vizat cooperarea bilaterală în domeniul managementului apelor, al evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră și în domeniul biodiversității.

În sectorul managementului apelor, partea ucrianeană a apreciat buna cooperare, sprijinul și schimbul de experiență cu partea română, atât în ceea ce privește implementarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră (Galaţi, 1997), dar și în cadrul Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), al Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării (Bucureşti, 1992) și al Convenției UNECE privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale.

Referitor la subiectele privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenția Espoo), cele două părți au avut în vedere schimbul de informații actualizate cu privire la stadiul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră pentru proiectele în care cele două țări sunt Parte de origine și au discutat stadiul Acordului bilateral între România și Ucraina pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenției Espoo, urmând ca în perioada următoare să fie intensificate eforturile necesare în vederea finalizării propunerii revizuite a acestui acord.

În domeniul biodiversitate, participanții au discutat despre dezvoltarea cooperării în cadrul Programului UNESCO «Omul și Biosfera» privind înființarea unei rezervații a biosferei ucraineano-române în zona Maramureș a Carpaților.

Înapoi sus